top of page

Vi hjelper pasientorganisasjoner med å definere ideer og behov

Ønsker du å utvide ditt publikum og øke oppmerksomheten gjennom digitale  medier og troverdig markedsføring?

Styrk tilbyr et bredt spekter av løsninger for pasientorganisasjoner – fra digital synlighet, presse, medlemsøkning, markedsstrategier og gjennomføring/oppbygging av kurs.

Fire viktige tips:

Digital integrasjon i markedsføring for pasient- og andre ideelle organisasjoner

Øke bevissthet hos folk:

Fokusere på prioriterte mål og kommunisere dem gjennom digitale kampanjer og nye initiativ.

Identifisere problemområder og potensiale som utvikler organisasjonen.

Motivere nye grupper og individer til engasjement.

Bygge fellesskap

Utvide basen og rekruttere potensielle frivillige, foredragsholdere, støttespillere og mentorer. Opprette digitale kanaler

og grupper der folk kan samhandle, dele ressurser og holde seg informert om spørsmål av interesse.

Motivere til engasjement:

Oppmuntre medlemmer og støttespillere til å delta og bidra mer ved å ha

identifisert viktige kommunikasjonsmål.

Etablere støtte for disse i relevante, prioriterte miljøer.

Organisere pengeinnsamlinger og øke medlemsmassen.

Oppfordre til å dele

Hjelpe medlemmer med engasjerende fortellinger ved å kommunisere ut små og store seire, feire bidrag fra alle frivillige og givere, og kommunisere alle kampanjeresultater i sanntid.

Viktig å la sosiale media jobbe for maksimal oppmerksomhet.

Nå frem til medlemmer og støttespillere med gode og riktige budskap og effektiv kommunikasjon

@

Skape god medlemsfølelse med egne medlemblader.

Digitalt, trykket eller nyhetsbrev. Vi hjelper deg med kontinuerlig kommunikasjon året igjennom

?

Hvordan øke medlemsmassen, motivere tillitsvalgte og styrke organisasjonen?
Vi hjelper deg med de rette grep som gir deg økt medlemstall og større inntekter

!

Vi hjelper deg med å utvikle gode historier og engasjerende budskap rettet mot fagmiljø, politiske organisasjoner og helsevesen

About

OM OSS

Mange års erfaring med riktig kommunikasjon

Vi i Styrk.no har bred og lang erfaring fra rådgivning og operasjonalisering av kommunikasjonstiltak i organisasjonslivet, medievirksomheter, politiske organisasjoner, interessentgrupper og næringsliv.

Vi kombinerer dette med effektive verktøy fra den digitale  teknologien og når effektivt og målrettet ut med ditt budskap og standpunkt til medlemmer,  andre viktige interessegrupper, samtidig som organisasjonen utvikles.

Vi bistår med å utvikle målrettet, langsiktig og strategisk kommunikasjon - internt og eksternt.

Den som tar en tidlig og tydelig posisjon, blir ofte hørt og får gjennomslag.

Vi hjelper organisasjoner og deres ledere og tillitsvalgte med å bli hørt, sett og forstått.

Image by Chris Montgomery
Testimonials

3 HOVEDOMRÅDER

Hvordan gjøre organisasjonen mer relevant for både medlemmer, politikere og byråkrater
Clients

KONTAKT OSS I DAG

La oss jobbe sammen

Styrk.no as

v/Roy Hovdan

Østskogen Terrasse 8

3470 SLEMMESTAD

Mobil: 90860804

Styrk.no as

v/Niels Høegh

Ostadalsveien 50

0753 OSLO

Mobil: 907 88 422

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

Vi kontakter deg umiddelbart

Kotakt oss
bottom of page